infolinia czynna codziennie

+48 505 199 095
  zamknij    ×

ZADZWOŃ
505 199 095

Nie chcemy być dla Ciebie anonimowi!
Cechuje nas empatia i indywidualne podejście do każdego.
Rozmowa z Tobą będzie miała charakter poufny

WYŚLIJ SMS
505 199 095

np. Agnieszka, 35, wyższe, Poznań, po 18.
Oddzwonimy. Udzielimy pełnych informacji, odpowiemy na każde pytanie.
Cechuje nas empatia indywidualne podejście do każdego.
Rozmowa z Tobą będzie miała charakter poufny.

Ochrona danych osobowych, jak i wizerunku są dla nas priorytetem.

W pełni dbamy o Państwa prywatność i powierzone nam informacje – nie tylko te wynikające z ustawy. Rozmawiamy z Państwem o uczuciach, emocjach, doświadczeniach; tego nie obejmuje prawo. Nasze rozmowy są pomiędzy nami. Zależy nam na tym, abyście czuli się z nami bezpiecznie. Tak jak w domu życzliwego przyjaciela.

Wszystkie nasze zobowiązania wobec Klienta określa zawarta z Nim umowa; w niej również widnieje szereg zapisów związanych z RODO. Oferty, które znajdują się na naszej stronie, publikowane są tylko na Państwa życzenie; nie zawierają one żadnych informacji, umożliwiających identyfikację Klienta.

Szanujemy prawo Klienta do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają pełne bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych nam informacji.

W stosunku do wszystkich podanych danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych (oraz przysługujących Państwu z tego tytułu praw), udzielonej w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie.

W ramach ochrony danych osobowych oraz w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług, wykonujemy następujące działania:

- rozmawiając z Państwem pierwszy raz, uczciwie informujemy o zasadach współpracy (podpartych zapisami w umowie) oraz możliwych scenariuszach przebiegu programu;

- podpisujemy z Państwem umowę, w której znajdują się nasze zobowiązania wobec Państwa, jak i prawa i obowiązki Klienta;

- chronimy Państwa dane na każdym etapie współpracy – zarówno w trakcie, jak i po jej ustaniu;

- rozmowy w tak delikatnej i intymnej sferze, jaką jest życie prywatne Klienta, pozostają również "między nami";

- treść prezentowanej oferty udostępniamy tylko za wcześniejszą akceptacją Klienta;

- oferta posiada szereg informacji, mających na celu jak najlepsze zaprezentowanie Klienta, a jednocześnie nie zawiera danych, które mogłyby zidentyfikować przedstawioną osobę w sposób celowy i świadomy;

Mają Państwo także prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również - z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Podanie danych dla celów realizacji usługi jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania przygotowanej oferty, udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, prowadzenia komunikacji telefonicznej czy za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Dane osobowe pozostawione w naszej firmie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności firmy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Regularnie wykonywana kopia zapasowa systemu to kolejna gwarancja prawidłowo zabezpieczonych danych. Wszyscy nasi konsultanci regularnie przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, a testy bezpieczeństwa pozwalają nam nieustannie doskonalić nasze systemy i uodparniać je na ewentualne zagrożenia. Wzmacniamy świadomość i edukujemy pracowników na temat odpowiedzialności i praktyk bezpieczeństwa powierzonych nam informacji.

W zakresie ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mogą Państwo, w każdej chwili, skontaktować się z naszym Administratorem pod adresem e-mail: ido@grupaduet.pl.

A tak na co dzień,  zachęcamy do rozmowy z nami – konsultantami :-) Administrator administratorem.., ale to my jesteśmy najbliżej Państwa spraw.