infolinia czynna codziennie

+48 505 199 095
  zamknij    ×

ZADZWOŃ
505 199 095

Nie chcemy być dla Ciebie anonimowi!
Cechuje nas empatia i indywidualne podejście do każdego.
Rozmowa z Tobą będzie miała charakter poufny

WYŚLIJ SMS
505 199 095

np. Agnieszka, 35, wyższe, Poznań, po 18.
Oddzwonimy. Udzielimy pełnych informacji, odpowiemy na każde pytanie.
Cechuje nas empatia indywidualne podejście do każdego.
Rozmowa z Tobą będzie miała charakter poufny.

Ochrona danych osobowych - RODO i Polityka Prywatności

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. wprowadziliśmy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.u.UE.L z 2016 nr 119 str.1) – rozporządzenie RODO. W związku z powyższym w naszych Regulaminach i Polityce prywatności wprowadziliśmy zmiany determinowane przepisami RODO w zbiorach danych osobowych podmiotów związanych z ogólnopolska grupą biur matrymonialnych Duet (GRUPA DUET)

1DUET CENTRUM Katowice , Małgorzata Matusik Niemiec, ul. Kościuszki 38. lok.5 , 40 - 048 Katowice, NIP 954 190 84 48, REGON 277 677 191, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IDO) Paweł Niemiec. Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET CENTRUM Katowice - Małgorzata Matusik - Niemiec, ul. Kościuszki 38. lok.5 , 40- 048 Katowice, e -mail: ido@grupaduet.pl

2. DUET PRESTIGE - POŁUDNIE Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 38. lok.5 , 40 - 048 Katowice, NIP 634 300 59 22, REGON 521 009 584, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IDO) Paweł Niemiec. Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET CENTRUM Katowice- Małgorzata Matusik - Niemiec, ul. Kościuszki 38. lok.5 , 40- 048 Katowice, e -mail: ido@grupaduet.pl

3. DUET CENTRUM Sp. z o.o.,  ul. Towarowa 35 lok. 44, 00 - 869 Warszawa , NIP 527 298 67 91, REGON 521 064 123, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IDO) Paweł Niemiec, Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET CENTRUM Katowice - Małgorzata Matusik - Niemiec , ul. Kościuszki 38.lok. 5, 40 - 048 Katowice, e-mail: ido@grupaduet.pl

4. DUET CENTRUM WARSZAWA, Małgorzata Matusik Niemiec, ul. Towarowa 35 lok. 44, 00 - 869 Warszawa , NIP 954 190 84 48, REGON 277 677 191, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IDO) Paweł Niemiec, Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET CENTRUM Katowice - Małgorzata Matusik - Niemiec , ul. Kościuszki 38.lok. 5, 40 - 048 Katowice, e-mail: ido@grupaduet.pl

5. DUET PRESTIGE - CENTRUM Sp. z o.o, ul. Towarowa 35 lok. 44, 00 - 869 Warszawa , NIP 527 298 69 92 REGON 521 070 796, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IDO) Paweł Niemiec, Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET CENTRUM Katowice - Małgorzata Matusik - Niemiec , ul. Kościuszki 38.lok. 5, 40 - 048 Katowice, e-mail: ido@grupaduet.pl

6. EDUET Sp. z o.o. ul. Towarowa 35 lok. 44, 00 - 869 Warszawa , NIP 527 298 70 00 REGON 521 070 900, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IDO) Paweł Niemiec, Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET CENTRUM Katowice - Małgorzata Matusik - Niemiec , ul. Kościuszki 38.lok. 5, 40 - 048 Katowice, e-mail: ido@grupaduet.pl

7 .DUET PRESTIGE SPÓŁKA JAWNA  Paweł Niemiec, Małgorzata Matusik - Niemiec, ul. Kościuszki 38. lok. 5,  40-048 Katowice, NIP 634 293 31 00, REGON 380667586, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych (IDO) Paweł Niemiec, Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - DUET PRESTIGE Spółka Jawna -  Paweł Niemiec , Małgorzata Matusik - Niemiec, ul. Kościuszki 38.lok. 5, 40 - 048 Katowice, e-mail: ido@grupaduet.pl

8. EDUET Paweł Niemiec, ul. Kościuszki 38. lok.5 , 40 - 048 Katowice, NIP 894 260 81 77, REGON 931574803, tel.kom: 505 199 095, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO) Administrator Danych Osobowych w celu usprawnienia obsługi żądań, zgłaszanych w związku z przetwarzanymi przez siebie danymi osobowymi osób fizycznych, powołał Inspektora Ochrony Danych. Zachęcamy, aby wszelkie zgłoszenia związane z Państwa danymi osobowymi były zgłaszane bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IDO) Paweł Niemiec. Adres dla doręczeń: Inspektor Ochrony Danych - EDUET Paweł Niemiec, ul. Kościuszki 38. lok.5 , 40- 048 Katowice, e -mail: ido@grupaduet.pl

Informujemy 1.W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych.2 Dane osobowe osób fizycznych nie podlegają profilowaniu. 3. Cel przetwarzania. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu a) realizacji umowy zawartej pomiędzy ADO a Klientem b)podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy c) utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Klientami d) marketingu produktów i usługi, e)prowadzenie badań i organizowania konkursów przez ADO. Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - dotyczy to punktów c, d i e. W pozostałym zakresie celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 4. Żródła pozyskania danych osobowych - Gromadzone i przetwarzanie przez ADO dane osobowe osób fizycznych pochodzą wyłącznie od Klientów oraz osób zainteresowanych usługami świadczonymi przez ADO.

Ponadto informujemy Rygorystycznie dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji. Nasz  personel  przeszedł  przeszkolenie związane z  kwestią przetwarzania danych osobowych sensytywnych.

Newsletter , może być tylko wysłany do zarejestrowanych Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie na piśmie. Dane pozostawione na naszej stronie nie będą automatycznie dodawane do listy mailingowej.

Grupa DUET  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://www.duetcentrum.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Grupa DUET  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Grupy DUET . Ofert zamieszczanych na stronie https://www.duetcentum.pl  nie należy traktować w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, oznacza to, że nie można do nich stosować reguł tam zawartych.

W czasie korzystania z serwisów należących do Grupy DUET możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do naszego kontaktu  z Klientem w celu omówienia ewentualnej realizacji usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Polityka prywatności
Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.duetcentrum.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?
Witryna internetowa www.duetcentrum.pl będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc.
Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).
Cookies
Okazjonalnie witryna www.duetcentrum.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.duetcentrum.pl wykorzystuje cookies, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających osób oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych inwestycji).
W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:
• Internet Explorer
• Safari
• Chrome
• Firefox
• Opera
Urządzenia mobilne:
• Android
• Safari
• Windows Phone
• Blackberry
Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Grupa DUET będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwał do nich dostęp.
W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych,
Strona  www.duetcentrum.pl l korzysta z formularza kontaktowego, który umożliwia osobom zainteresowanym składanie zapytań oraz złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi.
Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Informacje, które pochodzą z formularzy są wykorzystywane do kontaktu z osobą które złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od Duet Centrum informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.
Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych; patrz poniżej: sekcja Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.
Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
Witryna internetowa www.duetcentrum.pl nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.duetcentrum.pl (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
Zabezpieczenia
Witryna internetowa www.deutcentrum.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.
Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną:
Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ido@grupaduet.pl

Adres fizyczny Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Duet Centrum Małgorzata Matusik – Niemiec, Paweł Niemiec  ul. Kościuszki 38/5, 40-048 Katowice, tel, kom: 505 199 095

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres : ido@grupaduet.pl